Tag: ท่าเรือ-มิลล์วอลล์

ท่าเรือ-มิลล์วอลล์

เราจะมาทำความรู้จัก ท่าเรือ-มิลล์วอลล์ ทีมฟุตบอล มิลล์วอลล์ และท่าเรือ สองสโมสรที่อยู๋คนละทวีป แต่มีความเหมือนกันในหลายๆเรื่อง ทั้งสองทีมนี้มีอะไรที่เหมือนกัน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ สล็อต ufabet เว็บตรง ท่าเรือ-มิลล์วอลล์ ถ้าจะให้พูดถึง ความเหมือนหรือความคล้ายระหว่างทีมฟุตบอลในไทยกับอังกฤษแล้ว ก็คงต้องเป็น ทีมสโมสรท่าเรือ กับมิลล์วอล ความเหมือนอย่างแรก คือที่ตั้งของสโมสร สโมสรท่าเรือ ก่อตั้งเมื่อปี 1967 ในฐานะทีมฟุตบอล ของหน่วยงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย หน่วยงานที่ดูแลท่าเรือของประเทศไทย ทีมฟุตบอลสโมสรการท่าเรือ นำทีมส่งเข้าการแข่งขันฟุตบอลในรายการต่างๆ จนประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักและเก่าแก่ที่สุดในวงการฟุตบอลไทยทีมหนึ่ง ต่อมาเปลี่ยนแปลงการแข่งขันฟุตบอลให้เป็นแบบอาชีพเมื่อปี 2009 การท่าเรือ ก็จดทะเบียนเป็นทีมฟุตบอลให้เป็นแบบสโมสรฟุตบอลอาชีพ อย่างเต็มตัว จนมาถึงในปัจจุบัน ตำแหน่งที่ตั้งของทีมฟุตบอลท่าเรือฯ อยู่ในบริเวณท่าเรือคลองเตย ที่เป็นสำนักงานใหญ่ของการท่าเรือฯ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เป็นแม่น้ำสายหลักของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ มีความสำคัญอย่างมาก ต่ออุตสากรรมการขนส่งทางน้ำ ทางดานสโมสรมิลล์วอลล์ เอฟซี เป็นทีมฟุตบอลขนาดไม่ใหญ่มาก ค่อนข้างไปทางเล็กในระบบฟุตบอลสโมสรของอังกฤษ แต่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี มิลล์วอลล์ฯก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1885 โดยกลุ่มคนงานของโรงงานบรรจุกระป๋อง ในบริเวณ […]

Read Full Article